Aktuální nabídka

Seminář: Konto pracovní doby

Seminář pro firmy

Seminář Konto pracovní doby jsme původně připravili jako otevřený, na nějž se mohou přihlašovat jednotlivci z různých firem.


Postupně nás začaly oslovovat zástupci firem s otázkou, zda bychom Konto pracovní doby udělali pouze pro ně. Tento trend v současnosti výrazně převládá.


Nejvíce společnosti cení možnost uspořádat kurz pro skupinu, které se konto nejvíce týka: vedení společnosti, liniový managment, personalisté, mzdové účetní, zástupci IT a zástupci odborů.


Na každém takovémto uzavřeném kurzu pak řešíme konkrétní situaci dané firmy. Každá firma má od konta různá očekávání a chce řešit odlišné problémy - např:


Na školení pak řešíme konkrétní situaci dané firmy.


Výhodou účasti více zaměstnanců je komplexnější pohled a souvislosti, které by jednotlivce samotného nenapadly.


Širší vzorek zaměstnanců společnosti tak získá originální informace, může s nimi následně pracovat – např. coby projektový tým při zavádění Konta pracovní doby v dané společnosti.


Na našem školení se nesnažíme Konto pracovní doby propagovat, ale přinést co nejvíce praktických informací z reálného fungování Konta pracovní doby v podmínkách České republiky a ukázat firmě v její situaci výhody a naopak nevýhody, které jí konto může přinést.


Rozhodnutí zda Konto pracovní doby zavést či nikoliv je pak samozřejmě na každé společnosti.


Informace probírané na kurzech považujeme za přísně důvěrné.


Cena:

Kurz:

Kompletní cena kurzu „Konto pracovní doby“ pro skupinu do 15 účastníků přímo u Vás ve firmě je 19 990 Kč.


V ceně je zahrnuta i následná telefonická a e-mailová podpora bez omezení délky.


Konzultace:

Konzultační servis

zahrnuje 1 osobní konzultaci u zákazníka: 3000 Kč/hod.

+ následná telefonická a e-mailová podpora bez omezení délky: 4000 Kč


Nejsem plátcem DPH.