Aktuální nabídka

Seminář: Konto pracovní doby

Otázky a odpovědi

1. Co je to konto pracovní doby?

Je to systém nepravidelného rozvržení pracovní doby umožńující zaměstnavateli využívat pracovní doby pouze v čase kdy má pro zaměstnance práci.

2. Jaké jsou jeho největší výhody?

3. Pro jaké firmy se nejvíce hodí?

Pro ty firmy, které mají v určitých částech roku zvýšenou poptávku na práci, nebo sezónní práci.

4. Musí být naplněn fond pracovní doby jako u pravidelné pracovní doby?

Ne nemusí. Je to však samozřejmě v zájmu zaměstnavatele.

5. Je opravdu tak administrativně náročné zavést konto pracovní doby do praxe?

Jednoduché to není, ale také ne nemožné. Princip je jednoduchý a legislativní náročnost není přehnaná. Pečlivá příprava zamezí případným problémům.

6. Výsledky průzkumu po zavedení do praxe.

Z průzkumu u zaměstnanců a jejich vedoucích (převážně mistrů) vyplývá, že zpátky k pravidelné pracovní době by se nechtělo vrátit více než polovina z nich. Ve srovnání s předchozím obdobím obdobím se snížila nemocnost téměř o 50%. A to jak v počtu nových případů nemoci, tak i v počtu prostonaných dnů.